V*rgjëria/ Mjeku: Kanë ardhur vajza të qepen, njëra erdhi me mamanë, më tha..

Ende mbetet një tabu pë f.am.iljen shqi.ptare. Vir.gj.ëria nuk ek.zi.ston, të paktën jo nga pi.këpamja mje.kë.sore-ana.to.mike. Mbi këtë bazë, Kolegji Mbr.etëror i Obs.tet.ërve dhe Gjinek.ologeve (RCOG), i cili përf.aqësohet nga mj.ekë ob.stetër dhe gji.nek.ologë bri.tanike, ka pub.li.kuar një ap.el në British Medical Journal për t’i kë.rk.uar qev.erisë të nd.al.ojë tes.tet e virgj.ërisë, vizitat inv.az.ive dhe…

Read More

Më tha që ishte i varfër dhe pa shtëpi. Historia pabesueshme e hirushes nga Shqipëria, e cila u bë gruaja e një ‘princ’ nga Dubai

A e mbani mend historine e Hirushes shqiptare? Në ditën e parë të muajit Korrik “Ka një mesazh për ty” te “E diela shqiptare”, ka nisur me ‘Best Off’, rastet të cilat kanë bërë të qeshin dhe të lumturojnë të gjithë audiencën. Rasti i parë i përzgjedhur është rasti i Klaudias nga Durrësi, vajza që…

Read More

E re pedhja, ego ena kafe… familja emigrante nga Greqia me pushime në Durrës, kamarieri ngel pa fjalë

Një familje shqiptare nga Kosova (që jetonin prej 25 vitesh në Gjermani) dhe një familje shqiptare nga Shqipëria (që jetonin prej 25 vitesh në Greqi)! Ulen në lokal në bregdet (DURRËS) tavolinat ngjitur. Unë po shikoja çdo veprim. Afrohet kamarieri tek familja nga Kosova. Kamarieri: Mirmbrëma, me se mund t’ju shërbej? Familja: Mirmbrëma (të gjithë…

Read More