E dinit? Pse polici prek gjithmonë makinën kur ju ndalon?

Kur policia rrugore ju ndalon, ata afrohen nga mbrapa dhe ju mund të shihni në pasqyrën e pasme se si polici prek bagazhin ose një pjesë tjetër të makinës suaj. Natyrisht, me kusht që t’i keni kushtuar vëmendje.

Megjithatë, a e dini arsyen për këtë? Është tepër e thjeshtë, por edhe e zgjuar në të njëjtën kohë.

Nëse shoferi kryen një vepër kri mi nale, gjatë ndalimit apo më vonë, nëse lën don një punonjës policie apo dikë tjetër, për shkak të gjurmës së gishtit të lënë nga punonjësi i policisë, është provë domethënëse.

Gjurmët e gishtave të mbetura në makinë mund të vërtetojnë se oficeri në të vërtetë i është afruar automjetit dhe ka pasur një takim me një shofer të caktuar

Në rast urgjence, shoferi që lë makinën e tij dhe largohet mund të gjendet në bazë të gjurmëve të gishtërinjve në makinën e tij.

Dhe një arsye tjetër për të prekur bagazhin është kontrollimi nëse dikush është në të, apo nëse bëhet fjalë për ndonjë rrë mbim.

Kjo procedurë fillimisht zhvillohet për të tre mbur pak shoferin dhe njerëzit e tjerë në automjet.

Në rast se shoferi ka ndonjë substancë ose ar më të paligjshme, ai menjëherë do të fillojë t’i fshehë ato para se punonjësi i policisë të arrijë në dritare dhe një tro kitje e papritur mund ta ngatërrojë atë dhe të rrisë mundësinë për ta kapur.

Kjo praktikë dalëngadalë po bra ktiset në SHBA për shkak të numrit të madh të su lmeve në polici sepse tra dhtojnë pozicionin e tyre duke përgjuar dhe kështu ua bëjnë më të lehtë kri mi nelëve surprizën dhe sul min ndaj tyre

Policët për të njëjtën arsye prekin jo vetëm bagazhin, por edhe fenerin e pasëm të makinës dhe në disa situata kjo u jep atyre kohë të mjaftueshme për të vlerësuar situatën dhe nëse ka ndonjë rrezik.