Eni Çobani e thotë troç : Përfundimisht në Shqipëri nuk ka burra, ja çfarë e tr*nditi

Një hi stori aspak e zakonte ishte ajo e sotmja në rubrikën “Shihemi në gjyq” në E diela Shqiptare në Tv Klan.

Fatimja kishte thirrur vajzën e saj, Sonilën, pasi kjo e fundit ka 23 vite që është në një mar rëdhënie me një burrë të martuar me të cilin kanë dhe një fëmijë, por që Gëzimi nuk pranon ti japë atësinë, pasi nuk e lë bashkëshortja dhe dy vajzat.

Juristja Eni Çobani, tregoi se ka biseduar disa herë me Gëzimin dhe ai i kishte thënë se do m errte pjesë në seancën e ndërmjetësimit.

“Gëzimi është telefonuar disa herë nga unë dhe i është kër kuar të ma rrë pjesë në këtë seancë dhe deri në këto momente që ne flasim ai ka premtuar që do vijë. Ç udia dhe ha bia ime ishte që kjo fjalë nuk u mb ajt. Brenda vetes dy shoja që do të vinte, por megjithatë besova në fjalën që më tha në telefonatë kur e pyeta: Gëzim ju e njihni djalin, si djalin tuaj? Zonja, Eni djali është i imi. E pyeta pse nuk e pranoni përpara organit kompetent që djali është tuaj dhe të regjistrohet me atësinë tuja? Jo, tha se unë kam një pen gesë nga fa milja im, nuk e pranon këtë fë mijë në trungun tim familjar, përndryshe do nd aj bashkëshorten.

I thashë zoti Gëzim, si mundet brenda një qyteti, brenda një fshati të mbani dy gra, të vazhdoni një bashkëjetesë normale dhe të jeni të martuar. Dhe përgjigjja e tij ishte: Zonja Eni, unë nuk e di pse ank ohen, se unë i mbaj me të gjitha të mirat, si njërën dhe tjetrën. Nuk e kuptoj se çfarë duan më shumë.

Kjo ishte jo vetëm ha bia, por dhe kur ajoja e një burri të papërgje gjshëm i cili përgjigjet në këtë for më dhe nuk paraqitet në seancë. Dhe më të drejtë shqiptarët me drejtohen, Zonja Eni pse e ke vetëm më bu rrat dhe jo me gratë? Të paktën në këto 8 vjet të këtyre seancave të ndër mjetësimit, çfarëdolloj burri që kemi thi rrur të

përb allet jo vetëm me këto lloj situatash, por çfarëdolloj situatash nuk i janë përgjigjur thi rrjes. Atëherë, këto nuk janë burra, se burri ka një fjalë, përderisa i kë dalë ballë një martese edhe bashkëjetese, duhet të vish dhe të përb allesh. Por, përfundimisht në këtë vend nuk ka burra. Por ka vetëm gra dhe gratë janë bërë të for ta dhe me kurajo sepse të përb allesh me një situatë të tillë dhe të thuash një situ atë të tillë si e Sonilës do një kur ajo të jashtëz akonshme”, u shpreh juristja Eni. /tvklan.al