Shkronja “M” në pëllëmbë të dorës: Ja çfarë tregon

Leximi i dorës është i lashtë sa vetë jeta.

Advertisements

Njerëzit, gjithnjë janë intriguar të dinë çfarë fshihet pas atyre vijëzimeve në duart e tyre.

Advertisements

Nuk mund ta themi me saktësi çfarë shohin fallxhoret kur kërkojnë të na “analizojnë” pëllëmbën e dorës, por ndryshon puna nëse në dorën tuaj formohet gërma “M”.

Secili prej nesh ka një ndërthurje të veçantë të vijave në pëllëmbën e vet, të cilat formojnë forma të ndryshme tek çdo njeri, si tek shenjat e gishtërinjve.

Vijat kryesore të pëllëmbës, që mendohet se përfaqësojnë zemrën, mendjen dhe vijën e jetës, janë më të rëndësishmet për lexuesit e dorës.

Jon Saint-Germain, autori i ‘Karma në Pëllëmbë’, kur këto vija formojnë gërmën ‘M’, është një ndërthurje e rrallë.

Duke u bazuar tek ‘Arti i të Lexuarit të Dorës’, një praktikë që ka rrënjë të lashta në Indi dhe Kinë, ky vijëzim i rrallë nënkupton një fat të mirë.

Nëse një lexues dore e gjen këtë formë në vijat e dorës tuaj, ai do t’ju thotë se jeni ‘njeri pozitiv, i palodhur, i zellshëm’.