Falë kësaj pajisje ju merrni një faturë të lartë të energjisë elektrike: Fikeni dhe kurseni shumë

A e dini se disa pajisje shtëpiake bëjnë një jetë “të fshehtë” dhe vazhdojnë të punojnë edhe kur nuk janë të ndezura?
Nëse dëshironi të kurseni, lexoni se cilat pajisje konsumojnë energji kur janë të fikur…

Advertisements

Karikues pa telefon = 1.2 vat në ditë

Advertisements

Kompjuterë dhe laptopë = 96 vat në ditë

Pajisjet me kohëmatës = 108 vat në ditë

TV = 24 vat në ditë

Tuner televiziv dixhital = 22 vat në ditë

Për disa, këto shifra do të jenë të parëndësishme, ndërsa të tjerëve do t’u bëjnë përshtypje. Në çdo rast, ia vlen t’i shkëputni pajisjet nga priza, sepse çdo rrjedhë e paparashikuar e rrymës mund t’ju lërë pa para dhe me një shtëpi plot me pajisje të djegura.