“Xhelozia është sëmundje”/ Vjehrra i jep mundësinë e fundit dhëndrrit, ndodh e papritura

Në kohën kur Marigleni u br.a.ktis krejtësisht nga f.milja, njohja dhe fejesa me Anairdën duhej të ishte si një kapitull i ri në jetën e tij. Por situatat e krijuara së fundmi rr.ezi.kojnë nd.arjen e çiftit.

Advertisements

“Historia ime është një hi.stori vu.a.jtje, që fë.mijë kam vua.jtur. Ba.b.ai vetëm pi.n.te, më gju.a.nte, më mby.llte në dho.më, ndërsa unë rrija në krah të mamit. Nga fë.mijëria nuk mbaj mend të kem kaluar ndonjë gjë të bukur.

Advertisements

Sa herë ata zih.eshin unë mbës.htesja ma.min dhe ai usht.ro.nte d.h.unë ndaj nesh, por tani prej 2 vi.tesh janë di.vo.rcuar.

Ne je.to.nim me b.a.bin, mami shkoi në Itali tek t.e.zja, ku është edhe sot. Unë je.t.oja me ba.b.in në Shqipëri dhe më sha.n.te, më gj.u.ante. Mby.ll.esha në dhomë, rrija vetëm, vinte në orët e para të mëngjesit i p.i.rë.

U njoha me një va.jzë dhe i kë.rk.ova dorën fa.mi.ljes së saj pasi dolëm për pak muaj. Ata më pr.i.tën shumë mirë, sikur të isha djali i tyre. Ajo është 18 vj.eçe.

Fam.iljarët e saj ranë dakort dhe shkuam tek b.a.bi të j.etonim bashkë, por ai vazhdonte si më parë dhe më ofe.nd.onte në sy të saj. Ajo je.t.oi me mua për 5 muaj dhe më pas u l.ar.gua, isha i vetmuar tota.lisht. Fa.miljes së saj ia kam mba.j.tur të f.she.htë derisa u lar.gua vajza. Pas ikjes së saj u larg.ova edhe unë tek një shok i ng.ushtë, kam gjetur një punë si shpë.rndarës br.io.shësh dhe po mbledh pa.ratë që të marrim një shtëpi me qe.ra”.

Sot Marigleni ka thirrur të fejuarën dhe vjehrrën e tij, për t’i premtuar se vajza e saj do jetë gjithmonë e lumtur pranë tij. Vjehrra Adriana vjen e para në studion e “Ka Një Mesazh Për Ty” dhe tregon se ka qën.druar gjithë natën pa gjumë duke menduar se kush e ka ftuar.

Maringleni: Unë e di që vajzën tënde e ke rritur me shumë vësh.tirësi, e ke sjell në j.etë, je munduar të bësh më të mirën, por unë dua të bëj një premtim në sy të pu.likut, në sy të gjithëve. Vajza jote me mua do jetë më e lumtura në botë. Dua bekimin tënd si nënë që këtë l.idhje ta mbajmë akoma më të fo.rtë.

Adriana: Gjithmonë kë.rkojmë më të mirën për vajzën tonë, jam munduar me gjithë for.cat që të ndryshoj gjithçka, i kam folur si nënë, jo si vjehrrë, por kur zhg.ënjehesh është e vë.shtirë që të k.rijohet ai besimi prapë. Pjesa e xh.elo.zisë është një sëm.undje. Kur premtimet nuk i mban, vjen një moment dhe lodhesh dhe nuk i beson më. Kur unë të jap shans dhe ti nuk arrin ta mbash premtimin, nuk e dallon më të vërtetën nga gë.njeshtra. Unë nuk kam k.ërkuar pri.ncin e kaltër, por th.jesht të jetë i sinqertë, i de.një për fa.miljen. Ajo është bota ime, është gj.ithçka kam, për atë je.toj.

Anairda vjen në studio dhe ulet pranë nënës së saj, teksa në ekranin përb.allë i shfaqet i fejuari i saj.

Mariglen: E di që shpeshherë të kam mër.zitur, të kam ardhur shumë nga mbr.apa, e kam tepruar me xhe.lo.zi, por sot dua të bëj një premtim. Siç kemi qenë më përpara të jemi prapë bashkë me njëri-tjetrin. Kam nevojë për dikë në krah të më mbë.shte.si./Burimi:tv klan