A duhet të hamë fasule? Flasin mjekët, ja çfarë dobie i sjellin organizmit tonë

Fasulet ndo shta është ushqimi me i përdorshëm i shqip.tarëve por duke ditur vetitë shëndetë sore që ne marrim prej tij ju do të kuptoni se ne nuk jemi populli i vetëm që i ko.nsumojmë shumë ai është i shëndetshëm për arsy et më poshtë

Advertisements

I pa sur me fibra të tretshme Fibrat e tretshme ndihm.ojnë që ne të ndihemi të ngopur pasi ato ngadalësojnë tretjen dhe shkallën e urisë deri në momentin që sto maku ynë të ndihet bosh. Kjo sjell për fitime për nivelin e sheqerit në gj.ak duke ndih.muar në kontrollin e peshës. Gjith ashtu ato ndihmojnë për të ulur nive.lin e kolesterolit të keq.

Advertisements

I pasur me pro teina zakonisht fasulet kriti.kohen për përmbajtjen e lartë të proteinave por rea lisht nuk është i saktë ky evidentim pasi në 15 gram fasule të gatu.ara ato ofrojnë vetem 25 për qind të nevojës ditore të organizmit për proteina.

Për mirëson shëndetin konsumimi i pasulit në mënyrë të rre.gullt ndihmon në përmirësimin e shëndetit në forma të ndryshme. Ato ndih mojnë në kontrollin dhe uljen e rrezi.kut të diabetit reduktojnë rre.z ikun e disa k.an cereve ulin nivelin e kole.sterolit dhe të triglicerideve dhe ndihmojnë në balan.cimin e peshës nëpërmjet kombinimit perfekt të proteinave dhe fibrave.

Të pasura në vlera ushqye se krahas të qenit të pasura me proteina dhe fibra fasulet dallojnë për për.mbajtje të elementëve të veçantë si folat magnez hekur dhe kalium.