Ky është fshati shqiptar ku banorët refuzojnë të fIasin gjuhën shqipe(Video)

Ky është fshati shqiptar ku banorët refuz ojnë të fIasin gjuhën shqipe

Përveçse vendosjes së gjuhës greke mbi atë shqipe në tabelat orientuese, në fshatrat me minoritet greke duket se ka filluar edhe ref uzimi i gjuhës shqipe.

Bëhet fjalë për fshatin Derviçan, pjesë e Njësisë Administrative Dropull i Poshtëm.

Në një reportazh që ka zhvilluar “Top Channel” në këtë fshat, banorët ref uzojnë të flasin shqip, ndonëse dinë.
Ata përshëndesin dhe komunikojmë vetëm në gjuhën greke, ndërsa pati dhe nga ata banorë që bënë sjellje të pah ijshme ndaj gazetares Inisa Agolli, duke e ofe nd uar apo duke u treguar “të pakuIturuar” me sjelljen e tyre.

Edhe disa banorë që pranuan të intervistoheshin në shqip, nuk treguan arsyet e vërteta se pse flasin vetëm greqisht në një vend që i përket territorit të Republikës së Shqipërisë.
Mjafton këtu të përmendin faktin, që shumica dë rrmuese e minoriteritetit shqiptar në Greqi flasin, komunikojnë dhe shkollohen vetëm në gjuhën greke, pasi atje nuk ka asnjë shkollë shqipe. Ndërsa në fshatrat shqiptarë, të banuar nga minoriteti grek, fëm ijët mund të mësojnë në gjuhën greke.

Aty je ton një komunitet i pa kicës me etni greke dhe ajo çka do të shohim në “Fshatrat e Shqipërisë” janë format e tyre të organizimit të jetesës. Por përse aty nuk flitet gjuha shqipe? Përse ref uzohet? Nuk dinë apo nuk duan? Përse ata pak banorë që zgjodhën të këmbenin dy fjalë e nda luan intervistën? A ndjehen të kë rc ë nuar? Nga kush?

Megjithatë, edhe pse të kursyer dhe jo të hapur në komunikim në këtë episod mund të shihni kishëzat, sokakët, zakonet dhe të njiheni me hist orinë e këtij fshati në tokën shqiptare.

Por edhe pse banorë të vë shtirë dhe aspak depërtues, aty do të vëmë re se ka ende jetë dhe kode komunikimi.
Ja ku po zhvendosemi të zbu lojmë në një komunikim disi të largët, disa nga mundësitë per të pasq yruar koloritin e një fshati në ngjyrë pasiqë prej andejmi kanë dalë dhe piktorë kontributin e të cilëve do e shohim dhe në kishën fare pranë qendrës dhe kjo ka një dome thënie të madhe për ta shp jeguar këtë shtr esë disi mis tike e të mby llur të këtij fshati në Dropull.