Ishte kundër Bllokut/ I vetmi njeri që guxoi t’i thoshte Enver Hoxhës në sy: Mos më ndërpre kur flas unë!

Memorie. al pu blikon historinë e panjohur të gjen eral ma jor Panajot Plakut me origjinë nga fshati Hoçisht i Devollit të Korçës, i cili pasi u diplomua në shkollën “Normale” të Elbasanit në vitin 1936,

u kthye në qytetin e Korçës ku u lidh me gr upet kom.uniste dhe në periudhën e pus htimit të vendit 1939-1944, ai u angazhua në Lëvizjen An tifas histe dhe për aktivitetin e tij u arr estua e u bur.gos nga autoritetet italiane në qytetin e Durrësit e pasi u li rua, doli në radhët par tizane, duke u emëruar si zëvendës komisar i Brigadës së Parë Sul.muese të kom.anduar nga Mehmet Shehu, që me formimin e saj në gu shtin e vitit 1943, në fshatin Vidhkuq të Korçës.

Si i ngjiti shkallët e karrierës ush.tarake Panajot Plaku pas mbarimit të Lu.ftës, duke filluar nga kom.isar dhe kom.andant Divizioni në rrethin e Korçës, kom.andant Korpusi, Drejtor i Drejtorisë Operative dhe zëvendës shef i Shtabit të Përgjithshëm të Usht.risë Shqiptare në Ministrinë e Mbro.jtjes Popullore me gradën e gje.neral-ma.jor, zv/ ministër i Mbrojtjes Popullore për Drejtorinë e Kufirit, e deri tek posti i ministrit pa Portofol në qeverinë që kryesohej nga Mehmet Shehu?

Si mundi të arr.atisej nga Panajot Plaku nga Shqipëria në qershorin e vitit 1957

(kur mbante funksionin e ministrit pa portofol dhe Kryetarit të Komitetit Shtetëror për Gjeologjinë) duke kaluar fshehurazi kufirin shtetëror në afërsi të liqenit të Pogradecit nga fshati Lin dhe të dilte në Jugosllavi, ku u vendos në Beograd si azilant politik dhe i dërgoi një letër udhëheqësit të Bashkimit Sovjetik, Nikita Hrushov, duke den.oncuar të gjitha kr.imet e Enver Hoxhës dhe reg.jimit të tij?!

Misteri i vd ekjes së Panajot Plakut në vitin 1966 në hotelin ku banonte në Beograd dhe çfarë shkruante ai në kujtimet e tij për Enver Hoxhën e udhëheqjen e lartë të PPSH-së, të cilat i përmblodhi për t’i botuar në një libër me titull “Dhu.na mbi revo.lucionin në Shqipëri”, dhe pas vd ekjes së tij ai u përkthye edhe në gjuhën serbo-kroate (nga Predrag Vuqiviq, redaktor i gazetës “Bo rba” dhe Vela Popoviq, redaktor i Televizionit të Beogradit), libër që pati një jehonë të madhe dhe u botua më pas nga Shtëpia Botuese “Rilindja” e Prishtinës në gjuhën shqipe në vitin 1985.