“Familja jote më quan k**vë, ku e dinë ata jetën time”, e kapi me ish gruan në hotel, gjermania “ia plas në fytyrë” burrit shqiptar

Blerimi një shqiptar nga Maqedonia e Veriut dhe Nensi një grua gjermane janë burrë e grua. Nensi për Blerimin është gruaja e dytë, ndërsa Blerimi për Nensin është burri i tretë.

Advertisements

Nensi në seancën “Shihemi në Gj yq” tek E Diela Shqiptare është shprehur se ka dy shime që Blerimi akoma shkon me gruan e parë. Me të je ton në shtëpi, ndërsa ish-gruan e çon në hotel.

Advertisements

Nensi tregon se ajo nuk është shka ktarja e pr oblemeve që ai ka në fam ilje dhe se të dy kanë dashur të bëjnë fëmijë, por nuk mund të marrë këtë hap përderisa Blerimi sipas saj po takon ish-gruan e parë. Ajo ka parë foto së bashku dhe këtë gjë e konsideron si prov okim nga ish-gruaja e tij.

Eni Çobani: Ke dalë foto me ish-gruan tënde ndërkohë që je ton me Nensin në Gjermani: Blerimi: E kam bërë, por për h atër të fëm ijëve të mi. Kam dy fëm ijë nga martesa e parë.

Nensi: Nuk bëhet ashtu. Blerimi: Jam div orcuar në vitin 2019, por nuk qëndron pro blemi tek di vorci por tek fa milja. Nensi: Blerimi ka bërë di vorcin pasi më njohu mua. Blerimi: Unë jam djali i vetëm, prindërit nuk kanë dashur të h umb fa miljen dhe fë mijët.

Nensi: Pse më ofen dojnë mua prinderit dhe ish-gruaja e tij, ata thonë që unë jam k**vë, ata nuk më njohin mua dhe nuk e dinë je tën që unë kam b ërë. Babai, ish-gruaja edhe dajat edhe krejt familja më sha jnë kështu duke më dërguar mesazhe.

Blerimi: Prob lemin e kanë pasur tek unë ata. Më kanë ak uzuar se ia kam kth yer shpinën. Unë nuk kam dashur të lë ndoj Nensin përderisa jet oj me të. E pranoj që nuk dua ta vr as shp irtërisht.

Nensi: Ish-gruaja më ka nisur një foto me Blerimin në hotel. Ai më thotë që e bëra për fë mijët. Nuk bëhet kjo gjë për fëm ijët.

Blerimi: Unë nuk kam dashur të të fu s ty në pr obleme. Unë jam divo rcuar nga ish-gruaja por jo nga nëna e babi dhe fa milja. Unë nuk dua t’i hu mbas ata, familja më ka kt hyer shpinën. /tvklan