Nadir Çusholli: Udhëheqja drejt një shëndeti më të mirë

CFO Pharma

CFO Pharma është një kompani elite farmaceutike shqiptare, në drejtimin e Nadir Çushollit, me një përvojë të gjerë e themeluar në vitin 2002. Aktualisht, ajo operon me dy degë në Shqipëri dhe një në Kosovë duke mbuluar 100% të territorit të të dy vendeve.

Vështirësitë dhe ndikimi global

Nadir Causholli

Historia e Nadir Çaushollit dhe ngjitja e tij në krye të një kompanie prestigjioze farmaceutike është një dëshmi e vërtetë e vendosmërisë dhe fleksibilitetit të tij të palëkundur. Ndonëse fillimisht nuk kishte në plan të hynte në industrinë farmaceutike, fati ndërhyri dhe e çoi në këtë rrugë unike. Me origjinë nga një familje me përvojë në ndërtim, familja e Nadirit i dha me qira një ndërtesë një kompanie farmaceutike italiane dhe kjo u dha atyre një shans për bashkëpunim dhe investim në Shqipëri. Me fat, ata përfundimisht fituan pronësinë e plotë të kompanisë dhe Nadir mori pozicionin e CEO.

Pritshmëritë që shoqëruan statusin e tij peshuan shumë mbi të, por nëpërmjet këmbënguljes dhe përkushtimit për të mësuar, Nadir u rrit në një udhëheqës të vërtetë. Si CEO me menaxherë të tjerë që mbikëqyrin fusha të ndryshme, Nadir Çausholli përpiqet të komunikojë me stafin e tij më shumë si mik dhe mentor. Ai vlerëson mundësinë për të ndarë përvojën e tij të gjerë 21 vjeçare në këtë fushë me ekipin e tij.

Duke shkuar poshtë linjës, misioni aktual i CFO Pharma është të arrijë sukses si një kompani ndërkombëtare, duke pasur parasysh praninë e tyre ekzistuese në tregun ndërkombëtar. Objektivi i tyre fillestar për t’u bërë një nga kompanitë lider në tregun shqiptar dhe atë të Kosovës është realizuar, pasi kanë arritur të mbulojnë një pjesë të konsiderueshme të këtyre tregjeve.